Vijesti

01.12.2023.

Vlada Crne Gore naredba za zimsku opremu 2022/2023

Naredba o vremenskom periodu i putu odnosno djelovima puta na kojima je obavezna upotreba pneumatika za zimsku upotrebu

Vlada Crne Gore naredba za zimsku opremu 2022/2023

Na osnovu člana 132 stav 5 Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima („Službeni list CG“, br. 33/12, 58/14, 14/17 i 66/19), Ministarstvo unutrašnjih poslova, po prethodno pribavljenom mišljenju Ministarstva kapitalnih investicija, donijelo je:

NAREDBU O VREMENSKOM PERIODU I PUTU ODNOSNO DJELOVIMA PUTA NA KOJIMA JE OBAVEZNA UPOTREBA PNEUMATIKA ZA ZIMSKU UPOTREBU

Član 1

Put, odnosno djelovi puta na kojima je obavezna upotreba pneumatika za zimsku upotrebu za sva motorna vozila, u vremenskom periodu od 15. novembra 2023. godine do 1. aprila 2024. godine, bez obzira da li na tom putu postoje zimski uslovi su: (prikazano na fotografiji)