Hotel za gume

Ukoliko nemate adekvatan prostor za odlaganje/čuvanje vaših zimskih ili ljetnjih guma ili kompletnih točkova, to možete uraditi kod nas. Gume koje se čuvaju u našem magacinu, čuvaju se u skladu sa dobrom praksom i pravilima čuvanja koja važe i za nove gume:

- bez direktne izloženosti sunčevoj svjetlosti

- u suvim prostorijama

- zaštićene od visokih temperatura i mrazeva

- na namjenskim policama za odlaganje guma

U našoj bazi podataka stoje informacije o stanju vaših guma takođe, pa prije sezone možete dobiti sve informacije o tome koje i kakve gume čuvate, te da li biste trebali da razmislite o zamjeni ili ih možete voziti još neko vrijeme.

Ova usluga je od posebne koristi velikim voznim parkovima, koji mogu na osnovu naših podataka puno jednostavnije, brže i preciznije planirati godišnje troškove nabavki i zamjene pneumatika.

Za sve informacije nam se možete obratiti putem mejla prodaja@vujacic-company.me ili telefona 020/60-60-60.