Savjeti

04.10.2018.

Kako ROTIRANJE GUMA može produžiti njihov životni vijek

Rotacija guma bi trebalo da bude dio vaše regularne rutine u održavanju guma, kako biste postigli ujednačeno habanje i maksimizovali životni vijek gaznog sloja.

Kako ROTIRANJE GUMA može produžiti njihov životni vijek

ZAŠTO TREBA DA ROTIRAM GUME?

Rotacija guma bi trebalo da bude dio vaše regularne rutine u održavanju guma, kako biste postigli ujednačeno habanje i maksimizovali životni vijek gaznog sloja. Rotiranje guma pomaže u ujednačavanju prednjeg, zadnjeg i bočnog habanja, umanjujući trošenje šare, što vam na kraju štedi novac i spriječava glavobolje na putu. 

 

TREBA LI DA ROTIRAM SVE ČETIRI GUME?

Gume na različitim pozicijama izvršavaju različite zadatke i pritom se ne troše podjednako. Na primjer, automobil sa prednjim pogonom će pokazivati različito habanje guma u odnosu na auto sa zadnjom vučom. Habanje guma takođe će zavisiti i od same vrste vozila.

Svakako da je prednost ukoliko se sve četiri gume podjednako troše kao rezultat redovnog održavanja i rotiranja. Kako habanje smanjuje dubinu šare na gumi, ujednačenost istog omogućava gumama da brže reaguju na inpute vozača. Na taj način održava se upravljanje vozilom i poboljšavaju se performanse gume ri skretanju. Kada se sve četiri gume ujednačeno habaju, to znači i da ih možete istovremeno zamijeniti, čime ćete održati originalne sposobnosti upravljanja vozilom.

Važno je napomenuti da rotacija guma ne može ispraviti problem u habanju nastao na oštećenim djelovima gume ili neispravnim pritiskom u gumama.

NE ZABORAVI NA REZERVNU GUMU!

Rezervna guma u punoj veličini (ne privremena rezervna guma), iste veličine i konstrukcije kao standardne gume, trebalo bi da bude uključena u rotiranje guma. I uvijek bi trebalo da provjerite i prilagodite pritisak rezervne gume kada je uključujete u rotiranje.

 

KOJI OBRAZAC ROTIRANJA DA PRATIM?

Pratite preporuke proizvođača vozila kada su u pitanju obrazac i intervali rotiranja. Ukoliko proizvođač nije drugačije naznačio, gume bi trebalo da se rotiraju na svakih 10,000-12,000 kilometara, ili ranije ukoliko se primijeti nejednako trošenje gaznog sloja. Ukoliko primijetite neujednačeno habanje, obratite se svom serviseru kako bi provjerio i ispravio geometriju trapa ili neki drugi mehanički problem koji može izazivati neujednačenost u trošenju guma.

Ne zaboravite da prilagodite pritisak u gumama u skladu sa preporukama porizvođača vozila (nekada naznačeni pritisak u prednjim i zadnjim gumama može da se razlikuje).

Obratite pažnju: Nemojte mijenjati smjer kotrljanja kod guma sa usmjerenom šarom.

U našem servisu možemo vam pomoći da odredite najbolji obrazac rotiranja za vaše vozilo.

ZAŠTO JE MOJ TPMS UPALJEN?

Rotiranje vaših guma može imati uticaj na Sistem monitoringa pritiska u gumama (Tire Pressure Monitoring System - TPMS). Pogledajte uputstvo proizvođača koje ste dobili uz vozilo, ili konsultujte kvalifikovanog profesionalca koji će vam podesiti ili rekalibrirati sistem.

 

A KAKO SE ROTIRAJU ZIMSKE/GUME ZA SNIJEG?

Baš kao i ljetnje i gume za sve sezone, zimske gume takođe treba da se rotiraju kako bi postigle svoje najbolje performanse i najduži vijek trajanja. Rotacija guma će pomoći da se održi ujednačeno trošenje na sve četiri gume, bez obzira na različite zahtjeve vožnje. Rotiranje guma će održati ekvivalentnu dubinu šare, pomažući time u balansiraju efekata vuče i karakteristika upravljanja, i produžavajući život gume.

Napominjemo, smjer kretanja punjenih guma ne treba mijenjati. Gume bi trebalo da se rotiraju sprijeda ka nazad na istoj strani vozila. Ako primijetite neujednačeno trošenje, pneumatici se mogu rotirati ka unutrašnjoj strani točka kako bi mogli da se koriste na drugoj strani vozila. U našem servisu ćemo vam vrlo rado pomoći po ovom pitanju.

 

Izvor: Continental