Vijesti

23.08.2022.

Zapošljavamo!

VULKANIZER 
(sa iskustvom ili bez, više izvršilaca)

Zapošljavamo!

Zapošljavamo!

VULKANIZER 
(sa iskustvom ili bez, više izvršilaca)

- VRHUNSKI RADNI USLOVI 
- VRHUNSKA PLATA 

 Pozovite za više informacija
+382 20 60 60 60